Felnőttoktatás

35 345 01 Kis és középvállalkozások ügyvezetője I.

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1 év, ingyenes
 • Következő képzés kezdése: 2017-09-01

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállalatirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője Mezőgazdasági üzemvezető
Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető
Halászati egység vezetője
1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője  

Asztalosműhely-vezető

Gyárrészlegvezető
Ipari egység/szervezet vezetője
Ipari tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője

 

1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője
Beszerzési vezető
Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője

Tájékoztató letöltése

Adatok

 • Képzés: 35 345 01 Kis és középvállalkozások ügyvezetője I.
 • Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés-ráépülés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 3-as szintű szakképesítés, vagy részszakképesítés.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Megjegyzés: A képzés Szakmai és vizsgakövetelményei az alábbi linken érhetőek el az 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. képzést kiválasztva:

  https://www.nive.hu/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=16&tip=szvk_2012_
 • Képzési forma: Felnőttoktatás

Jelentkezés

35 345 01 Kis és középvállalkozások ügyvezetője I.

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap benyújtása nem jelenti a képzésre történő automatikus felvételt! Az iskola a jelentkezői létszám és a szabad keretszámok együttes figyelembevételével dönt a jelentkező felvételéről, illetve elutasításáról.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adataimnak a képzéssel kapcsolatos felhasználásához hozzájárulok.

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételeket ismerem és tudomásul veszem.

A képzés indulásának pontos dátumáról és a beiratkozás időpontjáról az intézmény értesíteni fogja.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot