SKILLCO – INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

SKILLCO
INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 2018. április 24-étől bekapcsolódott az Erópai Unió finanszírozásával megvalósuló SKILLCO projekt nemzetközi konzorciumának munkájába.

A projektről
Az Európai Unióban észlelt magas szintű munkanélküliség ellenére több tagállamban az építőipari vállalatok nehézségekbe ütköznek, amikor meg kívánják találni a megfelelő képzettséggel rendelkező megfelelő dolgozókat.

2015-ben az építési ágazat az EU-ban a teljes GDP 8,5%-át képviselte, több mint 14 millió dolgozóval és 3,2 millió vállalattal, melyek döntő többsége 20 dolgozónál kevesebbet foglalkoztat. Ezen kívül az ágazat olyan speciális tulajdonságokkal bír, mint például a munkaerő nagy mobilitása, a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények figyelembevételével), a fiatalok bevonzásának és megtartásának nehézsége. Végezetül az ágazat kritikus szerepet játszik a „zöld” politikákban mind az EU-ban, mind országos szinten, mivel az épített környezet a teljes energiafelhasználás 40%-áért felel az EU-ban.

A fenti körülmények között a képzettségi követelmények előrejelzése és a képzési rendszerek adaptálása az észlelt képzettségi hiányosságok megszüntetésének kulcsfontosságú tényezői.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag K0amara (CCIS CCBMIS) által koordinált SKILLCO projekt összefogja a németországi, magyarországi és szlovéniai társadalmi partnerszervezeteket és oktatóközpontokat, valamint az EU építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetséget (FIEC).

A projekt fő céljai közé tartozik a meglévő és előre jelzett képzettségi igények meghatározása és azonosítása, olyan tanulási egységek kidolgozása és meghatározása az ECVET alapelvek segítségével, melyek a hivatalos VET programokba integrálhatók vagy az oktatások során felhasználhatók. A szándék egyrészről a projekt keretében kidolgozandó tanulási egységek eredményeinek integrálása a meglévő ágazati tantervekbe az EQF (Európai Képesítési Keretrendszer) 4. szintjének megfelelően, másrészről ezek belefoglalása (ha lehetséges, a különböző oktatási rendszerek különbségeinek figyelembevételével, és ha szükséges, a speciális adaptációkkal) a nemzeti szakmai szabványokba és szokásos VET programokba. Ezért ezek a célok az első kísérleteket jelentik a különböző országokban alkalmazott összehasonlítható tantervek kidolgozására és megvalósítására a tanulók és dolgozók mobilitásának elősegítése céljából.

További információk a projektről az alábbi linken elérhetőek:

http://www.skillco.eu/

Megosztom