Tájékoztató a KKV képzés komplex szakmai vizsgával kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Tájékoztatjuk, hogy a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján, a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. képzések komplex szakmai vizsgával zárulnak.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása;
Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek;
B) A vizsgafeladat megnevezése: Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése;
Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése.
A szakmai vizsga komplex, részegységek alól felmentés nem adható.
A képzés Szakmai és vizsgakövetelménye elérhető a Nemzeti Szakképzési- és Felnőttképzési Hivatal honlapján, a Szakmai és vizsgakövetelmények között. (https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=715:szakmai-es-vizsgakovetelmenyek-201617&catid=10:hir-fj&Itemid=166)
A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint a központi írásbeli vizsgatevékenység 2017. május 19. napján kerül megszervezésre.

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése alapján „A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak,
a) aki sikertelen vizsgát tett,
b) aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy
c) akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.
(3) A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le vagy ismételhető meg.
40. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
(2) A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le.
(3) A vizsgázó az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsga pótlóvizsgája esetén a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak.”
A javítóvizsgák megszervezése a mindenkori tanév rendje rendeletben meghatározottak szerint, az őszi szakmai vizsgaidőszakban kerülnek megszervezésre, melyek várható időpontja október hónap.

Tanulmányai befejezéséhez sok sikert kíván,
a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Megosztom