V. Országos KIP Szakmai Nap

V. Országos KIP Szakmai Nap

A szakmai találkozó helyszíne:
Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
A szakmai találkozó időpontja: 2017. március 24. 10.00 órától 15.00 óráig
A szakmai nap célja, hogy bemutassuk a KIP mérföldköveit, újabb eredményeit, továbbá az innováció fontosságát az oktatásban.
Házigazda: Valló Péter főigazgató, Budapesti Komplex SZC
Moderátor: Sárik Zoltán igazgató, Miskolc – Hejőkeresztúr KIP Regionális Központ
Fővédnök: Prof. Rachel Lotan, Stanford Egyetem
A rendezvényt megnyitja: Prof. Csépe Valéria, MTA
A rendezvényen felszólal: Pölöskei Gáborné, NGM helyettes államtitkár
Hegedűs Zsuzsa, miniszterelnöki főtanácsadó
Prof. Halász Gábor, ELTE
dr. Solti Péter, Klebelsberg Központ
Marchhart Pál, Vodafone Magyarország Alapítvány
Ilinyi János, Gábor Dénes Díjas díjazott
dr. habil. Nagy Emese, hejőkeresztúri iskola, KIP szakmai vezető

Mi a Komplex Instrukciós Program?
A Komplex Instrukciós Program (KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó és a tehetséges gyerekek együttnevelésére.
A fentieken kívül a programnak pedagógusokra kifejtett hatása is érezhető, amely a tantestületen belüli pedagógiai kultúraváltásban mutatkozik meg.
A Komplex Instrukciós Program célja a közoktatási intézményekben tanulók diákoknak az osztálytermi sikerességéhez történő hozzájárulás és az ezt célzó nevelő-oktató munka színvonalának emelése. A program alkalmazásának eredményeként jelentős változás áll be a tanulók igazolatlan hiányzásában, a bukások számának csökkenésében és az érettségit adó középiskolában történő továbbhaladásban és az érettségi vizsga sikeres teljesítésében.
A program rövid távú terve a tanulók státuszproblémájának a kezelése, a gyerekek tudásának a gyarapítása, iskolai sikerességének a biztosítása. A kognitív képességek fejlesztése mellett a KIP egyik bizonyított eredménye a tanulók szocializáltságában bekövetkező pozitív változás, aminek hatása a családokon belül is mérhetően jelentkezik. A program hosszú távú célja minden gyermek, különösen az alulteljesítő hátrányos helyzetű tanulók hozzásegítése a középiskolai eredményes tanuláshoz, amely a munkaerőpiacra történő sikeres belépésüket és ezzel az ország jövőjét alapozza meg. Fontos cél a tanári kompetenciák javítása és a tantestületen belül a pedagógiai kultúraváltás.

 

 

Megosztom