Szakiskola

21 622 02 Parkgondozó

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+2 év, ingyenes

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakörök
Díszfaiskolai kertész
Faiskolai kertész
Faiskolai munkás
6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
Parkápoló
Parkfenntartó
Parkkarbantartó
Megosztom

Adatok

 • Képzés: 21 622 02 Parkgondozó
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • Ágazati besorolás: Kertészet és parképítés
 • Megszerezhető képesítés: Részszakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.
 • Képzési forma: Szakiskola