Szakiskola

31 814 01 Háztartásvezető

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+2 év, ingyenes

A háztartásvezető elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakörök
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás

Családgondozó

5223 Házi gondozó Házi ápoló
9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott
Megosztom

Adatok

 • Képzés: 31 814 01 Háztartásvezető
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • Ágazati besorolás: Szociális
 • Megszerezhető képesítés: Részszakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.
 • Képzési forma: Szakiskola