Szakiskola

21 814 01 Családellátó

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+2 év, ingyenes

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakörök
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás

Családgondozó

5223 Házi gondozó Házi ápoló
9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

Adatok

 • Képzés: 21 814 01 Családellátó
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • Ágazati besorolás: Kertészet és parképítés
 • Megszerezhető képesítés: Részszakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
 • Iskolarendszeren kívüli képzési idő: 320-480 óra
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott (BNO: F70).
 • Képzési forma: Szakiskola