Szakiskola

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) EF

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+4 év, ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a szőnyegszövés területén a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • szakmairányának, megfelelő mestersége területén a Kárpát-medence magyar, valamint a gyimesi, moldvai csángók, bukovinai székelyek és magyarországi nemzetiségek hagyományos népi kézművesség forma-, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy- és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
 • a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
 • a szőnyegszövés szakmai és néprajzi hagyományainak alkalmazására
 • minőségi munkavégzésre
 • a munka és balesetvédelmi előírások betartására
 • A termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi kézműves mesterségek képviseletére
 • népi kézműves vállalkozás működtetésére

 

Megosztom

Adatok

 • Képzés: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) EF
 • Ágazati besorolás: Kreatív
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.
 • Képzési forma: Szakiskola