Szakiskola

Épület- és szerkezetlakatos EF

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+4 év, ingyenes

 

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi.
 • Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi vázlatrajzok, műszaki rajzok és műszaki leírás alapján.
 • Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő előkészítését végzi.
 • Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesztés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, szegecselés stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók és ablakok, korlátok, kazánok) alkatrészeinek elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását, összeszerelését, szétszerelését, karbantartását és javítását végzi. Acélszerkezeti munkáknál hegesztési műveleteket végez.
 • A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését végzi a műszaki leírás szerint.
 • Munkája során sokféle kéziszerszámmal és elektromos szerszámmal dolgozik.
 • Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben vagy részben, esetleg állandóan szabadban.
 • A munkavégzés közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár.
Megosztom

Adatok

 • Képzés: Épület- és szerkezetlakatos EF
 • Ágazati besorolás: Gépészet
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.
 • Képzési forma: Szakiskola