Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1 év, ingyenes

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli
jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi,
költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az
adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a
számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás
szervezetének alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
 

3614

 

Számviteli ügyintéző

Számviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Számviteli előadó
 

3611

 

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével

Pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtő
Pénztáros
Számlaellenőr
3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző Adóügyintéző
 

3654

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Hatósági ügyintéző
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
4122 Bérelszámoló Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
Megosztom

Adatok

 • Képzés: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • Ágazati besorolás: Közgazdaság
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés-ráépülés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
  54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
  Szakmai alkalmassági szükséges!
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

Ez a képzési típus kifutó rendszerben zajlik, további csoportok nem indíthatók.