Szakiskola

31 621 01 Állatgondozó

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1+2 év, ingyenes

Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. Tartástechnológiai feladatokat végrehajt, állatot takarmányoz, gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart.

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakörök
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő Állatgondozó
6122 Baromfitartó és -tenyésztő Állatgondozó
6124 Kisállattartó és -tenyésztő Állatgondozó
Megosztom

Adatok

 • Képzés: 31 621 01 Állatgondozó
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
 • Megszerezhető képesítés: Részszakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Megjegyzés: Szakiskola: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.
 • Képzési forma: Szakiskola