Felnőttoktatás

35 841 01 Autóbuszvezető

 • Iskola rendszerű képzési idő: 0,5 év, ingyenes
 • Következő képzés kezdése: 2019-09-02

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy képes az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetésére, az utasok fel- és leszállásának biztosítására, fűtés, szellőzés, világítás szabályozására. Feladata a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése, a menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése, az utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása. Munkájának része a menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel, az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. A szállítási feladat közben szükség szerint alapszinten idegen nyelven kommunikál, továbbá felelősségi körébe tartozik az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, a tankolás is.

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakörök
8418 Autóbuszvezető Fogyatékkal élők számára működtetett autóbusz vezetője

Mikrobuszvezető (9 fő fölött)

A képzésbe PÁV II. alkalmassági igazolás esetén lehet beiratkozni. Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálatot végző hatóság a vizsgálat elvégzését követő 15 napig állítja ki az alkalmassági igazolást, ezt az időtartamot kérjük, vegyék figyelembe a képzés tekintetében!

A képzésbe való beiratkozás feltétele az érvényes ‘C’ kategóriás vezetői engedély, legalább egy, OKJ szerinti végzettség, illetve a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont PÁV II. alkalmasság megléte!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beiratkozás 2019. augusztus hónap második felében történik, melyről elektronikus úton értesítést küldünk, továbbá a képzés férőhelyeinek száma korlátozott, a beiratkozás tekintetében a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!!!

 

Adatok

 • Képzés: 35 841 01 Autóbuszvezető
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • Ágazati besorolás: Közlekedés
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés-ráépülés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség.
 • Bemeneti kompetencia: Legalább „C” kategóriára érvényes vezetői engedély, PÁV II. alkalmasság igazolása.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Felnőttoktatás

Jelentkezés

35 841 01 Autóbuszvezető

Név:

Születési név:

Nem:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:

Bejelentett tartózkodási hely:

Adóazonosító:

TAJ-szám:

Személyi igazolvány száma:

Állampolgárságra vonatkozó adatok:

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők esetén:

Oktatási azonosító, ha van:

Elérhetőségek:

Szakképzettségre vonatkozó adatok:

Választott intézmény:

Választott munkarend:

Egyéb:

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap benyújtása nem jelenti a képzésre történő automatikus felvételt! Az iskola a jelentkezői létszám és a szabad keretszámok együttes figyelembevételével dönt a jelentkező felvételéről, illetve elutasításáról.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adataimnak a képzéssel kapcsolatos felhasználásához hozzájárulok.

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételeket ismerem és tudomásul veszem.

A képzésnél feltüntetett órarend tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk! A képzés indulásának pontos dátumáról és a beiratkozás időpontjáról az intézmény értesíteni fogja.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot