Technikum

Automatikai technikus

 • Iskola rendszerű képzési idő: 5 év

Elektrotechnika-elektronika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épületautomatizálás, Gyártástechnika

Az automatikai technikus az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember.

A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik.

Épületautomatizálás szakmairány:

Intelligens épületautomatizálási rendszereket kivitelez és programoz fel a megrendelő igényei alapján. Az ügyfelekkel történő tárgyalások alkalmával, az ott megfogalmazott igények alapján energiahatékony, optimális rendszert alakít ki. Ismeri az épületautomatizálási készülékeket, programokat. Kapcsolási, vezérlési rajz segítségével a vezérlő beüzemelését, a programok áttöltését, archiválását végzi. Ismeri a vezérlőprogram készítésének alapvető lépéseit. Műszeres méréssel, valamint a vezérlőprogram jellemzőinek a monitorozásával és kiértékelésével az épületautomatikai rendszereken módszeres hibakeresést végez. A megszerzett diagnosztikai ismeretek alapján képes a napi üzemmenet helyi és táv követésére, az installáció, programozás és a mindennapi működés során fellépő rendellenességek okainak feltárására, a hibák kijavítására, a rendszer újra konfigurálására. Elkészíti a szabványok és gyártói előírásoknak megfelelő dokumentációt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A  SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • a technológiai folyamat ismeretében gyártó berendezéseken hibát diagnosztizál, szerszámcseréket és alapvető beállításokat végez;
 • végrehajtja a hidraulikai és pneumatikus eszközök cseréjét, és ellátja a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat is;
 • elvégzi a PLC-k beüzemelését, valamint a technológiai folyamatoknak megfelelő egyszerű programok megírását, áttöltését és archiválását;
 • alkalmazza az intelligens karbantartás módszereit.

 

Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket vonz a gépek, berendezések és épületek önműködő irányítása. A szakmát választók a XXI. század ígéretes szakembereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felső- fokú tanulmányok folytatására.

Megosztom

Adatok

 • Képzés: Automatikai technikus
 • Ágazati besorolás: Elektronika és elektrotechnika
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Képzési forma: Technikum