Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Gépgyártástechnológiai technikus

  • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes
  • Következő képzés kezdése: 2020-09-01

Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgács nélküli alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket. Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ. Kézi és hagyományos gépi megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt. Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja. Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre. Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus
egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén intézkedik a javításról. PLC vezérlőfelületet kezel. Robotot üzemeltet, működését felügyeli. Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Megosztom

Adatok

  • Képzés: Gépgyártástechnológiai technikus
  • Ágazati besorolás: Gépészet
  • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
  • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség megléte
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Jelentkezés

Gépgyártástechnológiai technikus

Név:

Születési név:

Nem:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:

Bejelentett tartózkodási hely:

Adóazonosító:

TAJ-szám:

Személyi igazolvány száma:

Állampolgárságra vonatkozó adatok:

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők esetén:

Oktatási azonosító, ha van:

Elérhetőségek:

Szakképzettségre vonatkozó adatok:

Választott intézmény:

Választott munkarend:

Egyéb:

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap benyújtása nem jelenti a képzésre történő automatikus felvételt! Az iskola a jelentkezői létszám és a szabad keretszámok együttes figyelembevételével dönt a jelentkező felvételéről, illetve elutasításáról.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adataimnak a képzéssel kapcsolatos felhasználásához hozzájárulok.

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételeket ismerem és tudomásul veszem.

A képzésnél feltüntetett órarend tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk! A képzés indulásának pontos dátumáról és a beiratkozás időpontjáról az intézmény értesíteni fogja.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot