Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

54 482 01 IT mentor

  • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang- és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Helpdesk operátor
PC-támogató
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatoperátor
Hardware üzemeltető
Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője
Online terminálkezelő
Számítástechnikai operátor
Számítógép kezelő, operátor
Számítógép-telepítő
Számítógépes periféria-berendezés kezelője
2495 Informatikatanár
(iskolarendszeren kívül)
nincs
Megosztom

Adatok

  • Képzés: 54 482 01 IT mentor
  • Szakmacsoport: Informatika
  • Ágazati besorolás: Informatika
  • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
  • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

Ez a képzési típus kifutó rendszerben zajlik, további csoportok nem indíthatók.