Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös)

  • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes
  • Következő képzés kezdése: 2020-09-01

A szakképesítéssel rendelkező – vizuális műveltsége, rajztudása, szín- és formakultúrája, tervezési és/vagy gyártási tapasztalatai birtokában – önálló alkotómunkát végez vagy alkalmazott kreatív, kivitelezői feladatokat lát el. Különböző anyagok, technikák és technológiák alkalmazásával egyedi sík és plasztikus tárgyakat hoz létre.
Tevékenysége a szakképesítésétől és szakmairányától függően hozzájárul a 21. századi tárgyi környezet és vizuális kommunikáció alakításához vagy a magyar népi kultúra megőrzéséhez. A Képző- és iparművészeti munkatárs átfogó vizuális műveltséggel, fejlett szín- és formakultúrával, rajzi-, festészeti-, plasztikai, tervezési tapasztalattal rendelkezik, a szakmairányának megfelelő különféle alkotói és kivitelezési feladatokat lát el.

Kompetenciaelvárás:

A szakiránynak megfelelő alkotói- tervezői gyakorlat, probléma érzékenység, motiváltság, fejlődőképesség, együttműködési készség, innovatív és reproduktív képesség: a fantázia, kreativitás és kitartás együttese.

A szakképesítéssel rendelkező ötvös – ékszer- és más fémműves terveit tradicionális vagy modern fém-megmunkáló technikák alkalmazásával különböző fém és nemesfém anyagokból kivitelezi. Vállalkozóként vagy alkotócsoportban tervezői és kivitelezői feladatokat lát el.

Megosztom

Adatok

  • Képzés: Képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös)
  • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
  • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség megléte
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Jelentkezés

Képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös)

Név:

Születési név:

Nem:

Születési hely:

Születési idő:

Állandó lakcím:

Bejelentett tartózkodási hely:

Adóazonosító:

TAJ-szám:

Személyi igazolvány száma:

Állampolgárságra vonatkozó adatok:

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők esetén:

Oktatási azonosító, ha van:

Elérhetőségek:

Szakképzettségre vonatkozó adatok:

Választott intézmény:

Választott munkarend:

Egyéb:

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap benyújtása nem jelenti a képzésre történő automatikus felvételt! Az iskola a jelentkezői létszám és a szabad keretszámok együttes figyelembevételével dönt a jelentkező felvételéről, illetve elutasításáról.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adataimnak a képzéssel kapcsolatos felhasználásához hozzájárulok.

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételeket ismerem és tudomásul veszem.

A képzésnél feltüntetett órarend tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk! A képzés indulásának pontos dátumáról és a beiratkozás időpontjáról az intézmény értesíteni fogja.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot