Szakiskola

Kertész EF

  • Iskola rendszerű képzési idő: 1+4 év, ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart.

Megosztom

Adatok

  • Képzés: Kertész EF
  • Ágazati besorolás: Mezőgazdaság és erdészet
  • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
  • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Képzés munkarendje: Nappali
  • Megjegyzés: Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott (BNO: F70).
  • Képzési forma: Szakiskola