Szakképző iskola

Kőfaragó

 • Iskola rendszerű képzési idő: 3 év

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A kőfaragó foglalkozásának gyakorlása során kőanyagú építő- és díszítőelemeket készít. A kő épületszerkezetek, díszítő-, burkoló-, emlékmű- és műtárgyelemeket farag, felületének megmunkálására, elhelyezésére, beépítésére, kőfaragványok javítására, átfaragására, kőhibák javítására képes.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit;
 • helyszíni méréseket végez, értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát;
 • épületek, emlékművek, mérnöki létesítmények, műtárgyak kőelemeinek faragását, beépítését, elhelyezését, szerelését végzi;
 • kőszerkezeteket, díszeket, burkolatokat javít, felújít, átfarag, tisztít, kőpótlásokat elvégez, szilárdít, konzervál, általában önállóan;
 • ismeri a szakma történetét, fejlődését, a korstílusok fontosabb jellemzőit;
 • ismeri a díszítő épületszerkezeti elemeket, a kőszerkezetek keletkezését, fajtáit, jellemző fizikai tulajdonságait;
 • ismeri a kőbányászat alapvető műszaki-technológiai módszereit;
 • ismeri a kőfaragó műhelyek, üzemek gyártástechnológiáját, a gépek, berendezések fajtáit, azok működési elvét;
 • ismeri a belső és külső téri kőfaragvány jellegű díszítés lehetőségeit, elemeit és a kőanyagú építmények, szerkezetek felújításának, tisztításának, konzerválásának alapelveit, minőségi feltételeit.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, kreatív és érdekli az épített környezet.

Megosztom

Adatok

 • Képzés: Kőfaragó
 • Ágazati besorolás: Építőipar
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Képzési forma: Szakképző iskola