Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

  • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó
szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és
számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével
az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez,
adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó
elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi
szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos
feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli
bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához
szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket
készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív
teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és
precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és
az üzleti titok megőrzésére.

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazdasági élet
szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatározza a családi
háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását.
Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érdekeltségi
rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a munkaviszony
létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi elemeit.
Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások alapítását, működését, megszűnését.
Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a legmegfelelőbb vállalkozási formát.
Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a
vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott
eredményeket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó
bizonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető
adónemek lényegét.
Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik online
ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított lehetőségeket, létrehoz,
módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a
viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás adatait,
rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Megbízható adatforrásokat használ. Szakmai
útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat.

Megosztom

Adatok

  • Képzés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • Ágazati besorolás: Gazdálkodás és menedzsment
  • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
  • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

A jelentkezés pillanatnyilag szünetel.
Kérjük, látogasson vissza később!