Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 • Iskola rendszerű képzési idő: 1 év, ingyenes

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítés-ráépüléssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
 

3614

 

Számviteli ügyintéző

Számviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Számviteli előadó
 

3611

 

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtő
Pénztáros
Számlaellenőr
4114 Adatrögzítő, kódoló Adatrögzítő
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
4122 Bérelszámoló Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
Megosztom

Adatok

 • Képzés: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés-ráépülés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
  54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Felnőttoktatás - Kifutó rendszerben

Ez a képzési típus kifutó rendszerben zajlik, további csoportok nem indíthatók.